“Η οπτική αντίληψη προηγείται των λέξεων.”

Jonh Berger

“Seeing comes before words.” Jonh Berger