Ταξιδεύω τα τελευταία 25 περίπου χρόνια
σε περιοχές της εικόνας και της φωτογραφίας.
Παρουσιάζω εδώ ενα μικρό ταξιδιωτικό άλμπουμ.

I have been traveling for the last 25 years or so in different regions of the image and photography. I present here a small travel album.